Besöksadress: Södra Vägen 36, 465 31 NossebroTelefon: 0512-32530

Vi fixar dina annonser

Traditionell annonsering ska inte undervärderas

En kund som vi gjort annonser åt i drygt 10 år är PR Husbilar i Sollebrunn. De annonserar i ett antal olika publikationer, allt från månatliga magasin som Husvagn & Camping till enstaka annonser i kvällstidningar som Aftonbladet och GT vid speciella tillfällen. Detta gör att det är extra viktigt att tänka på att man håller en grafisk profil som fungerar i olika format och storlekar.

Syns du så finns du. Många anser att traditionell annonsering i dagstidningar och facktidningar i princip är bortkastade pengar i dagens uppkopplade värld. Men sannolikt var det inte alls länge sen du själv såg och läste en annons i en tryckt tidning av något slag. Genomslagskraften för traditionell annonsering står sig fortfarande mycket väl i konkurrens med annonsering på till exempel webben.

Så för dig som fortfarande annonserar traditionellt, eller för dig som tänker börja; Vi hjälper dig med utformning av annonserna och skapar en annonsprofil som gör det lätt att känna igen dina annonser. Att bygga upp igenkännandet är en betydande faktor i att profilera ditt varumärke och din verksamhet.

Vi stöttar dig gärna med rådgivning både före och efter annonsköpet, bland annat genom att analysera vilka tidningar som är lämpliga för en annonskampanj. Vi utformar annonsmallar för olika format, givetvis även för webbannonsering om så behövs. Ju mer man har tänkt på i förhand, desto enklare och snabbare plockar man fram nya format på annonser. Annonsering i färg eller svartvitt, dagstidning eller magasin; Vi hjälper dig hitta ett formspråk som syns.

Och syns du så finns du, sägs det ju.