Besöksadress: Södra Vägen 36, 465 31 NossebroTelefon: 0512-32530

Efterbehandling

Plockmatic DocuVac 100Skillnad mellan häftad och limmad rygg

Hur skall en trycksak utformas? Vilket intryck ger utformningen era kunder? När en trycksak tryckts skall den ofta genomgå någon slags efterbehandling. Givetvis skall man ta detta i beaktning redan innan trycksaken är klar, då en häftad och falsad folder ger ett annat intryck än en enkel sida.

Vi har möjlighet att falsa, häfta och limma era trycksaker på många olika sätt. Vanligast är den vanliga häftade foldern, där vi kan hantera format på foldrar upp till A4-storlek, det vill säga 210x297mm i färdigfalsat format.

För de lite tjockare böckerna har vi även limbindning upp till cirka 30 mm tjocklek, komplett med omslag i tjockare papper. Limbindning används från cirka 30 sidor och uppåt efter behov, då det blir exponentiellt svårare att häfta och falsa en trycksak när tjockleken ökar.

Vi arbetar med: Plockmatic DocuVac 100, Morgana Major, OrdinaBind 1200, Ideal 7228