Besöksadress: Södra Vägen 36, 465 31 NossebroTelefon: 0512-32530

Referenser

Här följer några referenser ur vår webbportfolio:

Flexus Balasystems hemsidaFlexus Balasystem AB
www.flexus.se

Webbhotell: Candidator, PHP + MySQL

Vårt "moderbolags" hemsida, det vill säga Flexus Balasystem. Sidan är flerspråkig för våra internationella kunder, byggd för att vara responsiv för att fungera så bra som möjligt på smartphones och plattor.

Sidan är byggd med vårt egenutvecklade administrationssystem i grunden, så även de som inte är lika insatta i webben kan gå in och redigera innehållet på hemsidan. Detta CMS-verktyg är komplett med uppladdning och hantering av både bilder och annan media för inkludering på sidorna eller för nerladdning.

Magnolias hemsidaMagnolia Restaurang, Café och Trädgård
www.cafemagnolia.se

Webbhotell: Candidator, PHP

En annan närbesläktad hemsida är den för Magnolia som drivs av Jan Ansbjer, tidigare delägare i Flexus. Som synes är det grundläggande utseendet snarlikt det för Flexus och Nossebro Mediaproduktion, detta för att man skulle känna igen sig.

Denna hemsida är baserad på ett enklare administrationsverktyg där man bara kan utföra enklare redigeringsarbeten direkt via webben, medan uppladdning av bilder och liknande sker via FTP eller annat webbredigeringsprogram.

Fribergs VerkstäderFribergs Verkstäder
www.fribergs.se

Webbhotell: Elander IT, PHP + MySQL

Fribergs är en av de kunder där vi tillhandahåller nästan hela bredden av våra tjänster. Allt från tryckta produktblad och 3D-visualisering till hemsida. Denna responsiva hemsida är CMS-baserad, tvåspråkig (Svenska och Engelska) med ett flertal kundspecifika påbyggnader.

Utöver hemsidan finns även inloggningsskyddad support för Fribergs återförsäljare och samarbetspartners i form av nerladdningsbara filer och ett sälj-/offertprogram som är kopplat till en online artikeldatabas. Denna artikeldatabas ligger även till grund för den tryckta prislistan, som automatiskt hämtar uppdaterad information från databasen på webben.

Extevents hemsidaExtevent
www.extevent.se

Webbhotell: Pompejus, PHP + MySQL

Extevents hemsida är en responsiv sida baserad på vårt CMS-verktyg, vilket möjliggör för kunden att gå in och redigera innehållet efter behov.

PR Husbilars hemsidaPR Husbilar
www.prhusbilar.com

Webbhotell: Candidator, PHP + MySQL

PR Husbilars hemsida är en relativt enkel responsiv hemsida med specialutvecklade kundlösningar för kunden där bland annat begagnatobjekt som visas på förstasidan dynamiskt hämtas från Bytbil.com där kunden sköter sin begagnatmarknad.

Vi är också ansvariga för den uppdaterade logotypen, och vi trycker en hel del produktblad, prislistor och mässmaterial, liksom kontinuerligt arbete med annonser under året.

RAIS AB:s hemsidaRAIS AB
www.raisab.com

Webbhotell: Ember, PHP

RAIS AB:s hemsida är i skrivande stund fortfarande under utveckling, men är en responsiv sida baserad på vårt enklare upplägg utan CMS-system.

I det här fallet sköter vi ändringarna på hemsidan. Vi har även utvecklat företagets logotype och samarbetar även kring en del andra relaterade områden.

PR Handels hemsidaPR Handel
www.prhandel.se

Webbhotell: Candidator, PHP

PR Handels hemsida är en responsiv sida baserad på vårt CMS-system, för enkel och smidig administration av innehållet på sidorna.

Vanligtvis sköter vi ändringarna på hemsidan från vår sida ändå, men möjligheten finns för kunden att själv justera innehållet. Vi gör även trycksaker och annat åt kunden.

Nosstecs hemsidaNosstec
www.nosstec.se

Webbhotell: Candidator, PHP

En relativt enkel hemsida där kunden själv via ett enklare administrationsverktyg kan gå in och redigera vissa delar av innehållet på sidorna direkt, utan att en databas behövs. Detta enklare verktyg är generellt tänkt för att göra enklare ändringar i text, då det helt saknar möjlighet att ladda upp nya bilder och liknande. För den som har behov av att kunna göra enklare ändringar själv men sällan byter eller lägger upp nya bilder så är detta ett billigt alternativ.

Vi trycker produktbroschyrer och instruktionsböcker åt Nosstec.

Fri-bo i Sollebrunns hemsidaFri-Bo i Sollebrunn
www.fri-bo.com

Webbhotell: One.com, PHP + MySQL

Helt CMS-baserad responsiv hemsida där kunden själv kan gå in och justera öppettider, senaste nytt och annat innehåll. Sidan har även en del speciallösningar där information dynamiskt hämtas från Fri-Bo:s leverantörs data, för att automatiskt visa de senaste modellerna och informationen utan att kunden själv behöver lyfta ett finger.

Vi har i samråd med kunden arbetat fram företagets logotype och trycker bland annat visitkort åt dem.

John Tizzard Trädgårdsarkitekts hemsidaJohn Tizzard Trädgårdsarkitekt
www.tizzard.se

Webbhotell: Candidator, PHP + MySQL

CMS-baserad hemsida där kundens referensobjekt, länkar, sidor med mera lagras i databasen för enkel hantering och redigeras direkt av kunden själv.

Vi har även tagit fram logotype åt John, och trycker bland annat visitkort och kuvert.

PR Villavagnars hemsidaPR Villavagnar
www.prvillavagnar.se

Webbhotell: Candidator, PHP

Relativt enkel hemsida där vi gör alla ändringar enligt kundens önskemål manuellt.

Normalt uppdateras informationen en gång om året när ett nytt modellår av villavagnarna lanseras, i övrigt är det mestadels kampanjer och öppettider på förstasidan som justeras.

Vi har gjort Villavagnars logotype och trycker även en hel del produktblad och mässmaterial till PR Villavagnar.

ALP MarkteknikALP Markteknik
www.alpmarkteknik.se

Webbhotell: Candidator, PHP + MySQL

En enkel hemsida med en tidigare generations CMS som ger kunden möjlighet att själv gå in och skapa och redigera nyheter, referensobjekt och länkar. Vid större förändringar väljer ALP att låta oss gå in och göra grovarbetet.

ALP Markteknik anlitar oss även för diverse tryck av broschyrer, kuvert m.m. Vi ligger också bakom företagets logotype.

Marias Verkstads hemsidaMarias Verkstad
www.mariasverkstad.com

Webbhotell: DigiKom, ASP + Access

En av våra länge trogna kunder har en hemsida som delvis baserad på en databaslösning i ASP med en enkel webbshopslösning där vår klients kunder enkelt kan gå in och lägga produkter i en varukorg och sedan checka ut. Beställningen görs i det här fallet därefter via mail och manuell orderläggning/-bekräftelse.

Utöver hemsida hjälper vi även till med utformning och tryckning av produktfoldrar. För många år sedan hjälpte vi även Maria ta fram företagets logotype.

Andreas Lindbergs hemsidaAndreas Lindberg Magic Entertainment
www.magicentertainment.se

Webbhotell: Surftown, PHP

En enklare ensides-hemsida för Andreas Lindberg Magic Entertainment, mentalist och illusionist.

PR Nöjes hemsidaPR Nöje
www.prnoje.se

Webbhotell: Candidator, PHP

Enkel hemsida för PR Nöje, där vi enligt önskemål från kunden gör alla ändringar åt dem.

Råglanna Finsnickeris hemsidaRåglanna Finsnickeri
www.raglannafinsnickeri.se

Webbhotell: One.com, PHP + MySQL

Enklare CMS-baserad hemsida där enligt önskemål från kunden i första hand ett fotogalleri redigeras av kunden själv. I övrigt byggt på vårt standardverktyg.

Vi har tagit fram företagets logotype, och trycker enklare saker som visitkort och kuvert åt kunden.