Besöksadress: Södra Vägen 36, 465 31 NossebroTelefon: 0512-32530

Kundanpassade lösningar

Innehållshanteringssystem eller webbpubliceringssystem (eng. "Content Management System", CMS) är ett webb­administrations­system ofta av typen WYSIWYG (What you see is what you get). Idén är att låta ett datasystem sköta den tekniska hanteringen av innehållet, stå för avancerade funktioner samt automatisera sysslor som annars skulle innebära massor av redundant manuellt arbete.
Behöver du unika lösningar för din verksamhet?

Om du behöver unika lösningar för just din verksamhet så hör med oss, så försöker vi förverkliga dina idéer.

Ganska ofta hör vi synpunkter om att det är väldigt besvärligt det här med hemsidor. Man måste kunna en massa HTML-kod eller lära sig nya program. Som tur är behöver det inte vara så komplicerat, ens för dig som är novis på datorer. Kan du surfa och fylla i ett formulär på webben så har du kommit ett långt steg på vägen. Vi arbetar idag mycket med så kallade CMS, där både vi och våra kunder kan använda webbläsaren som ett verktyg för att gå in och göra enkla (och för den delen komplicerade) ändringar på hemsidan.

Som exempel kan man på sin förstasida visa en lista med nyheter, kanske så enkelt som bara ett datum och en kort text. Denna information lagras i en databas, en databas som ni som kund kan gå in och redigera i. Så när något nytt hänt, surfa in på administrationssidorna, skapa en nyhet och skriv in datum och text. Klicka på spara och nyheten ligger upplagd på er hemsida. Direkt.

Detta var ju ett väldigt enkelt exempel, men ett system som detta använder ju sig i mångt och mycket av färdiga mallar, men möjlighet finns givetvis att skapa hela sidor direkt i webbläsaren. Givetvis är det så att svårighetsgraden stiger något från att lägga in en nyhet till att skapa en hel sida, men tillvägagångssättet är detsamma och inte mycket krångligare än till exempel en ordbehandlare.

Vi har utvecklat ett eget CMS för detta ändamål, ett system som vi själva kan uppdatera och ändra på efter våra och era behov. En annan fördel är att det inte är lika utsatt för hackningsförsök som gratis mjukvara som Wordpress, Drupal och Joomla, som ofta inte uppdateras som de ska. Att använda ett egenutvecklat verktyg gör att vi på ett enkelt sätt kan erbjuda ett system som kan byggas ut efter behov. Till en början kanske ni börjar med att ha en databas med nyheter och länkar, men med tiden byggs det ut till att innefatta större förändringar på er hemsida.

Det ger oss också möjlighet att erbjuda er specifika kundlösningar, där just era behov och krav uppfylls. Vi har utvecklat kundlösningar för så skilda saker som valpkullar och husbilar, så gränserna för vad vi kan göra är ganska stora. Vi har exempelvis gjort lösningar där den tryckta prislistan vi gör layout på automatiskt kan uppdatera priser, texter och liknande direkt från artikeldatabasen på webben. Kunden gör sina ändringar i artikeldatabasen, vi uppdaterar här och på några minuter har vi en prislista redo för tryck med de senaste priserna. Detta är bara ett exempel, man kan bygga ut detta i princip hur långt som helst.

Är ni intresserade av vad vi kan erbjuda er i specifika kundlösningar är ni välkomna att kontakta oss för en mer ingående diskussion.

Vi utvecklar i: PHP, MySQL, Javascript m.m.