Besöksadress: Södra Vägen 36, 465 31 NossebroTelefon: 0512-32530

Om företaget

Snabbhet och kvalitet, låg kostnad och kvalitet, eller snabbt och lägsta kostnad?

Välj två: Snabba leveranser med hög kvalitet, hög kvalitet men lågt pris, eller snabbt och lägsta pris. Det går i de flesta fall inte att få alla tre, men vi gör vårt bästa!

Nossebro Mediaproduktion är en del av Flexus Balasystem AB:s verksamhet i Nossebro, Essunga kommun. Vårt affärsområde inkluderar i första hand layoutarbete, internt och externt tryck och produktion av webbsidor, men även många kringliggande områden som design av logos, visualisering och rendering, profilering och allmän rådgivning kring kommunikation och marknad.

Utöver detta så sysslar vi även med drönarfoto, retuschering, scanning, videoredigering och liknande. Vi hjälper även våra kunder med utformning av profilprodukter, hittar rätt samarbetspartners och guidar dem för att hitta rätt marknadsföringssätt för just deras situation, produkter och tjänster.

Vi har en stabil grund i vår lantliga belägenhet och möter våra oftast lokala kunder på deras villkor med en förhoppning om ömsesidig respekt. Hade vi varit belägna i en större stad hade nog den närmaste benämningen varit "reklambyrå", men det är ett epitet som är för snävt för att beskriva verksamheten. Vår styrka är att vi tillsammans med våra kunder snabbt och enkelt försöker lösa de uppdrag de ger oss, även om det kanske ibland ligger lite "utanför ramarna" av vad de flesta anser att en "reklambyrå" eller ett "tryckeri" gör. Vår bredd är vår styrka.

Vår målsättning är således att tillhandahålla de produkter och tjänster som vi är bra på att leverera, vilket vi alltid försöker att leverera så fort som möjligt till en skälig kostnad. Ska det vara bra och levereras snabbt så kan man inte räkna med att vi kan lämna de lägsta priserna, men det är heller inte meningen. Vi riktar oss i första hand mot små och mellanstora företag där kommunikation och kvalitet är viktigare än absolut lägsta pris.

Historik

Blytyper i en kast

Tekniken har gått framåt med stora kliv sedan Gutenbergs tid med handsatta böcker och blytyper.

Nossebro Mediaproduktion som namn kom till 1998, men har sitt ursprung redan från den tid då dåvarande ägarna Jan och Bo Ansbjer startade och drev BALA Press och BALA Agri där man på den tiden hade ett in-house tryckeri för instruktionsböcker och reklammaterial. När BALA-koncernen sedermera ville avveckla det interna tryckeriet så köpte en av bröderna loss utrustningen och fortsatte verksamheten vid sidan av.

1997-1998 startade sedan bröderna det nya bolaget Bröderna Ansbjer AB, bestående av bifirmorna Flexus, Nossana och Nossebro Mediaproduktion. Inriktningen var här densamma som tidigare, snabba och billiga tryck som till exempel svartvita instruktionsböcker. Firman hade på den tiden även en heltidsanställd professionell illustratör, och många tekniska illustrationer ritades åt våra kunder.

Runt 2000 utökades verksamheten med webbdesign. Detta skapade stort intresse bland våra kunder och ett antal hemsidor färdigställdes och underhölls åt kunderna. Webben har med tiden blivit en allt större bit av Nossebro Mediaproduktions verksamhet.

Så småningom började vi även märka ett ökande intresse för färgtryck, och även om det då fortfarande var en ganska dyr historia att trycka digitalt färgtryck så investerade vi i utrustning för att tillfredsställa våra kunders önskemål. Med tiden har fyrfärgtrycket hela tiden ökat, och utgör numera huvuddelen av det som trycks.

I slutet av 2006 flyttades hela verksamheten tillsammans med Flexus Balasystem (tidigare BALA Press) och Nossana till nya lokaler på Södra Vägen 36 i Nossebro. Under hösten 2011 investerades i ny tryckutrustning i form av en digital tryckpress för att ytterligare kunna expandera och förbättra både kvalitet och leveranstider.

Genom åren har efterfrågan på trycksaker minskat, då mycket kommunikation hanteras digitalt via hemsidor och i större utsträckning på sociala medier och liknande. I samband med det så ökar istället efterfrågan på videoredigering, drönarfoto, video och dylikt, vilket vi naturligtvis försöker tillhandahålla till våra kunder.

Kort sagt, vi försöker hänga med i utvecklingen!