Besöksadress: Södra Vägen 36, 465 31 NossebroTelefon: 0512-32530

En egen hemsida

Exempel på hemsidor vi gjort under årens lopp
En webbplats (även hemsida, sajt, webbsajt med mera) är en sammanhängande samling av texter, dokument, bilder och multimedia som är nåbar över World Wide Web (det vill säga, genom kommunikation över Internet med protokollet HTTP).

Oavsett vem eller vad du representerar, så kan en hemsida vara en enorm tillgång för många företag och föreningar idag. I dagens samhälle kräver alla tillgång till information 24 timmar om dygnet, året runt. Av praktiska skäl kan majoriteten av alla företag och föreningar inte finnas tillgängliga i den utsträckningen - en hemsida kan i många fall fylla detta behov.

För många räcker naturligtvis verktyg som Facebook långt för att uppnå den där närvaron på nätet, och det är absolut inget fel i det. Tvärtom så rekommenderar vi små företag och föreningar som klarar sig med det att utnyttja sociala media, speciellt om där redan finns någon individ som är aktiv på sociala media. Men för många företag eller föreningar räcker det inte med att förlita sig på sociala media, det går inte att "ta ut svängarna" på samma sätt, man kan inte styra sin profilering på riktigt samma sätt. Och dessutom, ju fler bäckar små...

Vad man skall tänka på med en hemsida är i första hand att den täcker upp det behov av information som besökaren är ute efter. Vi hjälper er identifiera vad era kunder söker när de hamnar på er hemsida. Vi ser till att ni förstår vikten av att besökaren har lätt att finna det de söker, och kanske får er att fundera lite på om den information ni tror är viktig är lika viktig för besökaren. Webben är i första hand inte en "reklamkanal" som till exempel tidningar, radio och TV (där är sociala medier rätt kanal). Syftet med en hemsida är att erbjuda era kunder ett enkelt sätt att samla in information och kommunicera med er på deras egna villkor. Att försöka trycka i besökaren ett budskap via reklam gör att man riskerar att de på en undermedveten nivå skapar negativa känslor mot er hemsida och i förlängningen ert företag.

Vi ser alltså i första hand webben som ett medium för er att informera och kommunicera med era kunder, mer som ett telefonsamtal eller mail snarare än ett rent reklammedium. Det innebär att det är ytterst viktigt att de frågor era kunder har helst skall besvaras med några få musklickningar från att de landar på er hemsida. Tänk gärna igenom själv vilka de vanligaste frågorna är, och fundera på om det är möjligt att besvara dem på ett enkelt och förståeligt sätt. Surfa gärna runt lite och tänk efter hur ni själva upplever andra hemsidor när ni letar information.

För dig som ändå känner ett behov av att använda webben som ett reklammedium, så kan vi rekommendera att göra det i kombination med traditionell annonsering, till exempel i tidningar och radio - locka kunderna att besöka er reklamplats på webben, och ge dem gärna en morot för att de gör sig besväret.

Vi arbetar tillsammans med er fram en strategi för hur ert företag eller förening skall presenteras på webben. Vilka era besökare är, vad ni har för krav och behov och vilka lösningar som kan hjälpa er att nå den kategori besökare ni söker och att den information ni förser dem med är den de söker.

Kontakta oss för mer information!