Besöksadress: Södra Vägen 36, 465 31 NossebroTelefon: 0512-32530

Foldrar

Exempel på foldrar

En folder är en falsad trycksak med 4 eller fler sidor, oftast häftad i ryggen. Normalt stannar sidantalet vid 32 eller 40 eftersom varje ark (4 sidor per ark) bygger på i ryggen på foldern till den punkt att trycksaken inte längre ligger platt på bordet. Ju fler sidor, desto mer buktar ryggen, och foldern kan eventuellt vilja “öppna” sig av sig själv. Dessutom sätter häftningen vissa begränsningar på hur många sidor som man kan häfta ihop.

Alla häftade foldrar har ett sidantal delbart med 4, till exempel 8, 12, 16, 20, 24 och så vidare. Detta är värt att tänka på vid produktion av trycksaken, så att man kanske kan undvika att hamna på 21 sidor, eller om man hamnar på 22 sidor att man kan utöka innehållet till 24 sidor.

Foldrar lämpar sig i viss mån för direktadresserat tryck, beroende lite på vad man vill göra. Man kan exempelvis utan större problem lägga adressen på baksidan av foldern om man vill slippa etikettera eller skriva på kuvert. Beroende på trycksakens innehåll och vilket program det är gjort i kan man även trycka individualiserat tryck inne i en folder. Rådfråga oss gärna om ni undrar mer om detta.