Besöksadress: Södra Vägen 36, 465 31 NossebroTelefon: 0512-32530

Flyers och utskick

Exempel på enkel flyer
Flygblad, litet pappersblad med ett enkelt budskap. Budskapet är oftast kommersiell reklam eller politisk propaganda. Flygblad kan spridas ut för hand, men framförallt i krig har de spridits från flygplan.

Nej, krigspropaganda är nog inte det första man tänker på när man tänker på en flyer, åtminstone inte i Sverige på 2000-talet. Men faktum kvarstår, en flyer är ett enkelt sätt att sprida sitt budskap till en större mängd människor.

Skillnaden mellan en flyer och en vanlig tryckt A4 eller A5 är på många sätt marginell, rent tryckmässigt skiljer det sig i princip ingenting mellan en flyer och ett produktblad.

Däremot kan man tänka i lite andra banor när man pratar regelrätta flyers. Ofta är upplagan större och "svinnet" markant, det vill säga man vet på förhand att en stor del av det som tryckts kommer att slängas i papperskorgen utan någon större uppmärksamhet. Av den anledningen så erbjuder vi ett billigare tryck för flyers där kvaliteten inte är huvudsaken och där upplagan är tillräckligt stor för att man ska se märkbara skillnader i tryckkostnaden.

I viss mån kan man även kombinera tjänster som adresserad direktreklam, så om du köpt in ett adressregister så kan man trycka adressen direkt på för att komma förbi "Ingen reklam, tack!" på brevlådan.

Kontakta oss gärna för mer information och prisuppgift.

Här är en liten video vi satt ihop: