Besöksadress: Södra Vägen 36, 465 31 NossebroTelefon: 0512-32530

ADR - adresserad direktreklam

Kunddatabas i Excel eller textformat
Direktreklam delas ofta in oadresserad direktreklam (ODR) och adresserad direktreklam (ADR). Den adresserade skickas till en specifik mottagare, medan den oadresserade skickas utan angiven adress.

Det blir allt vanligare med adresserad direktreklam istället för bulkutskick som stoppas av "Ingen reklam tack!" på brevlådan. Adresserade utskick har traditionellt varit dyra med etikettering och all manuell hantering som krävs för tusentals unika adresser. Numera går detta utmärkt att ordna på betydligt enklare sätt.

ADR är en populär tjänst som inom tryckeribranschen även går under namnet variabeldata, även om många kanske inte riktigt vet vad just den termen innebär.

Enklast uttryckt kan man säga att man vid tryck gör varje kopia unik, och det allra vanligaste användningsområdet är för adresserad direktreklam, t.ex. flyers och utskick. Själva utskicket i sig kräver inte vare sig mer eller mindre arbete än normalt. Layout och tryck skall göras och distributionen ska tas hand om. Många företag idag har sina kunder och/eller leverantörer inlagda i sina ekonomisystem, eller också hämtar man ut kriteriebaserade adressregister från företag som specialiserar sig på att förse företag med adresser baserade på urval som geografiskt område, verksamhetsområde och liknande.

Dessa adressregister kan i de flesta fall importeras rakt in i vårt layoutprogram för att automatiskt trycka på adresserna direkt på trycksaken. Inga etiketter, ingen manuell hantering. Så länge adressregistret innehåller rätt information så hamnar utskicket i rätt händer. Så med utgångspunkt från adressdatabas trycker man alltså adressen direkt på trycksaken. Inget mer krånglande med klistrande av etiketter, reklamen kommer fram oavsett "Ingen reklam, tack!" på brevlådan eftersom utskicket är adresserat. Så oavsett om du köpt adresslistor utifrån eller tar informationen från ditt eget kundregister så är det enkelt att ordna! Beroende på era behov så trycker vi givetvis även adresser på etiketter eller direkt på kuvert om så önskas.

Tänk på att adressregistret bör levereras i antingen textfils- eller Excel-format. Textfilsformatet är ett mycket enkelt format, ofta så kallade tabb-, komma- (.csv) eller semikolonseparerade (.skv) textfiler. Exempelvis blir varje tabellrad i Excel en egen textrad i textfilen, och cellerna på tabellraden separeras med ett speciellt tecken, t.ex. tabb, komma eller semikolon. Normalt rekommenderas semikolon- eller tabbseparerat, då man annars kan få problem när ett komma använts i en adressrad till exempel. Kan ni exportera adressregister till Excelformat så går det därefter utifrån Excel att göra om det till textfilsformat om så behövs. För specifika ekonomisystem och kunddatabaser, kontakta er programvaruleverantör för mer information om hur ni från deras programvara kan exportera adressregistret. I de flesta större system finns denna funktionalitet oftast inbyggd, vilket man kan dra stor nytta av vid utskick.

Har du funderingar kring detta så kontakta oss gärna för mer information om vilka möjligheter som finns.