Besöksadress: Södra Vägen 36, 465 31 NossebroTelefon: 0512-32530

Layout av trycksaker

Ett exempel på layout
Layout innebär att den grafiska formgivaren harmoniserar text och bild på en given yta. Ordet är en sammansättning av de engelska orden "lay" och "out", vilket på svenska kan översättas som 'lägga ut'. Layoutarbetet fokuserar på att guida läsaren genom annonser och trycksaker. Det är layouten som bestämmer i vilken ordning rubriker, texter och bilder absorberas. En effektiv layout fångar mottagarens uppmärksamhet och underlättar förståelsen av budskapet, vilket utgör kärnan i effektiv grafisk kommunikation. Att förmedla ett grafiskt budskap ställer höga krav; många aspekter måste samspela för att budskapet ska nå sin avsedda mottagare.

Vi specialiserar oss främst på layout av trycksaker och är redo att skräddarsy våra tjänster efter era specifika behov. Oavsett om ni startar från grunden eller finjusterar ett nästan färdigt original, står vi till er tjänst.

Vi rekommenderar att ni tar kontakt med oss och får rådgivning redan innan ni påbörjar arbetet med er trycksak eller liknande. Genom detta kan vi bistå er med frågor som kan uppstå senare i processen, exempelvis angående tryckmetoder och pappersval.

Vi använder nästan uteslutande Adobe InDesign för våra layoutarbeten. InDesign är särskilt utformat för trycksaksproduktion, även om programvaran kanske inte är bekant för alla. För de som minns den gamla "bjässen" QuarkXpress kan vi notera att den numera minskar i användning inom tryckeribranschen. För de som är bekanta med Microsofts Office-paket och kanske kommer ihåg ett äldre program vid namn Publisher, vill vi poängtera att Publisher, Powerpoint, Excel och Word inte rekommenderas för professionellt layout- och originalarbete. Man kan i viss mån använda Word om man vet vad man gör och kan exportera en PDF i tryckkvalitet.

Om ni väljer att lämna färdigt eller delvis färdigt material till oss för bearbetning, kan det tillkomma kostnader för bearbetning av material som levereras i format som Word. Vi ser fram emot att hjälpa er skapa en imponerande och professionell trycksak.

Här är en liten video vi satt ihop som i 10 gånger hastigheten visar exempel på hur man jobbar: