Besöksadress: Södra Vägen 36, 465 31 NossebroTelefon: 0512-32530

Layout av trycksaker

Ett exempel på layout
Layout innebär att den grafiska formgivaren sätter samman text och bild på en yta. Ordet är en sammansättning av de engelska orden lay och out, på svenska ‘lägga ut’. Layoutarbetet går ut på att vägleda läsaren genom annonser och trycksaker. Det är layouten som avgör i vilken ordning rubriker, texter och bilder läses. En bra layout får mottagaren att uppmärksamma och förstå budskapet, vilket är det viktigaste i grafisk kommunikation. Det ställs stora krav på ett grafiskt budskap. Det är mycket som ska stämma för att budskapet ska nå sin mottagare.

Vi arbetar i stor utsträckning med layoutarbete av trycksaker, och hjälper er gärna efter just era behov. Om det är helt från scratch eller finjustering av nästan färdigt original är upp till er.

En rekommendation är att gärna kolla och be oss om råd redan innan ni påbörjar det som skall bli en trycksak eller liknande. Då kan vi hjälpa er med de frågor som kan komma upp senare i processen, såsom tryckmetoder, pappersval med mera.

Vi arbetar nästan uteslutande i Adobe InDesign för layoutarbeten. Detta är ett program speciellt avsett för trycksaksproduktion, och många av våra kunder har i de flesta fall aldrig ens hört talas om det. Kanske någon känner igen den gamla “bjässen” QuarkXpress, som numera dock försvinner mer och mer från tryckeribranschen. De av er som har Microsofts Office-paket installerat känner kanske igen ett gammalt program som heter Publisher, som är ett försök till layoutprogram av Microsoft. Publisher, Powerpoint, Excel, Keynote eller Word rekommenderas dock inte för professionell layout och originalarbete.

Vill ni lämna färdigt eller halvfärdigt material till oss för bearbetning kan det tillkomma kostnader för bearbetning av material levererat i till exempel Publisher, Word med mera.

Vi arbetar i: Adobe InDesign

Här är en liten video vi satt ihop som i 10 gånger hastigheten visar exempel på hur man jobbar: